Học tốtLớp 11

Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng

Giải SBT Hoá 11 Bài 46: Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic

Bài 46.13 trang 76 Sách bài tập Hóa học 11: Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng):

Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng (ảnh 1)

Bạn đang xem: Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng

Lời giải:

(1) CH2=CH2 + HCl

xt

 CH3−CH2−Cl

(2) C2H5Cl + NaOH

ancol

 CH2=CH2 + NaCl + H2O

(3) C2H5Cl + NaOH

H2O

 C2H5OH + NaCl

(4) C2H5OH + HCl

to

 C2H5Cl + H2O

(5) C2H4 + H2O

H+

 C2H5OH

(6) C2H5OH  

170o,H2SO4

 C2H4 + H2O

(7) C2H5OH + CuO

to

 CH3CHO + Cu + H2O

(8) CH3CHO + H2 

to,Ni

C2H5OH

(9) C2H5OH + O2 

xt

CH3COOH + H2O

(10) 2CH3CHO + H2

xt

 2CH3COOH

(11) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

(12) 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

(13) CH3COOH + C2H5OH

 CH3COOC2H5 + H2O

(14) CH3COOC2H5 + H2

CH3COOH + C2H5OH

(15) CH3COOC2H5 + NaOH

to

 CH3COONa + C2H5OH

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 46.1 trang 73 sbt Hóa 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?…

Bài 46.2 trang 73 sbt Hóa 11: Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit…

Bài 46.3 trang 74 sbt Hóa 11: Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là…

Bài 46.4 trang 74 sbt Hóa 11: Có bao nhiêu axit cacboxylic thơm (có vòng benzen) ứng với công thức phân tử C8H8O2?…

Bài 46.5 trang 74 sbt Hóa 11: Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH,…

Bài 46.6 trang 74 sbt Hóa 11: Trong các chất dưới đây, chất nào không có phản ứng hóa học với cả 3 chất:…

Bài 46.7 trang 74 sbt Hóa 11: Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho phù hợp…

Bài 46.8 trang 75 sbt Hóa 11: Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây…

Bài 46.9 trang 75 sbt Hóa 11: Anđehit axetic có thể khử được đồng (II) hiđroxit tạo ra kết tủa đồng…

Bài 46.10 trang 75 sbt Hóa 11: Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức…

Bài 46.11 trang 75 sbt Hóa 11: Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp…

Bài 46.12 trang 75 sbt Hóa 11: Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z…

Bài 46.14 trang 76 sbt Hóa 11: Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước):…

Bài 46.15 trang 76 sbt Hóa 11: Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g dung dịch A…

Bài 46.16 trang 76 sbt Hóa 11: Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở…

Bài 46.17 trang 76 sbt Hóa 11: Hỗn hợp M chứa 3 axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong đó hai chất là…

Với giải bài 46.13 trang 76 sbt Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:

Tổng hợp bởi: THPT Nguyễn Chí Thanh

Chuyên mục: Học Tốt, Lớp 11

Từ khóa tìm kiếm:
Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!