Học tốtLớp 11

Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng

Giải SBT Hoá 11 Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon

Bài 38.5 trang 60 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 13,2 g hỗn hợp M thu được 20,72 lít CO2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Bạn đang xem: Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng

Lời giải:

Số mol CO2 là: =

20,7222,4=9,25.101

  mol

Khối lượng C trong đó là: 9,25.1−1.12= 11,1(g)

Đó cũng là khối lượng C trong 13,2 g hỗn hợp M.

Khối lượng H trong 13,2 g M là: 13,2 – 11,1 = 2,1 (g)

Số mol H2O tạo thành: 

2,12=1,05

 mol

Vì số mol H2O tạo thành > số mol CO2 nên hai chất trong hỗn hợp M đều là ankan.

Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng (ảnh 1)

n¯n¯+1=9,25.1011,05

 suy ra  = 7,4

Công thức phân tử hai chất là C7H16 (x mol) và C8H18 (y mol).

Khối lượng hai chất là: 100x + 114y = 13,2.

Số mol CO2 là: 7x + 8y = 9,25.10-1

Suy ra x = 0,75.10-1; y = 0,5.10-1.

Thành phần phần trăm theo khối lượng:

C7H16 chiếm: 

0,75.101.10013,2.100%=56,8%

C8H18 chiếm: 100% – 56,8% = 43,2%

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 38.1 trang 59 sbt Hóa 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai?…

Bài 38.2 trang 59 sbt Hóa 11: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: phản ứng cháy trong oxi…

Bài 38.3 trang 59 sbt Hóa 11: Cho các chất: stiren, toluen, isopentan, propin, đivinyl, p-xilen, metylpropen…

Bài 38.4 trang 59 sbt Hóa 11: Tên gọi của chất C6H5Br là…

Bài 38.6 trang 60 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 15,68 lít A đi qua…

Bài 38.7 trang 60 sbt Hóa 11: Hỗn hợp A chứa 3 ankin với tổng số mol là 0,10 mol…

Bài 38.8 trang 60 sbt Hóa 11: Hỗn hợp X chứa 3 chất A, B, C đều là đồng đẳng của benzen…

Bài 38.9 trang 60 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin. Lấy 2,24 lít (đktc) A…

Với giải bài 38.5 trang 60 sbt Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:

Tổng hợp bởi: THPT Nguyễn Chí Thanh

Chuyên mục: Học Tốt, Lớp 11

Từ khóa tìm kiếm:
Hỗn hợp M chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!