Học tốtLớp 11

Công thức tính hằng số phân li axit hay nhất – Hóa học lớp 11

Công thức tính hằng số phân li axit hay nhất – Hóa học lớp 11

Sự điện li của axit yếu trong nước là quá trình thuận nghịch. Vậy có đại lượng nào đánh giá lực của axit đó hay không? Để có câu trả lời, các em hãy tham khảo bài viết dưới đây.

1.Công thức hằng số phân li axit

Bạn đang xem: Công thức tính hằng số phân li axit hay nhất – Hóa học lớp 11

Xét cân bằng: 

CH3COOHH++CH3COO

Vì nồng độ của nước được coi như hằng số nên ta có thể bỏ qua nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số

Ka=H+CH3COOCH3COOH

2. Bạn nên biết

– Đối với axit nhiều nấc sẽ có nhiều hằng số phân li ở các nấc khác nhau.

– Hằng số phân li axit chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt.

– Giá trị Ka càng  nhỏ thì lực axit của nó càng yếu (hay tính axit càng yếu).

3. Mở rộng

Mối liên hệ giữa hằng số Ka và Kb

Kb=1014Ka

hay Ka.Kb =10-14

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Trong 2 lít dung dịch axit flohidric có chứa 4 gam HF nguyên chất. Độ điện li của axit này là 8%. Tính hằng số phân li của axit HF?

A. 6,96.10-4

B. 7,96.10-4

C. 6,96.10-3

D. 6,96.10-3

Hướng dẫn

nHF=0,2molHF=0,1M                      HF                      H++             FBd          0,1pli                x                                       x                              xCB     0,1x                          x                               x   (M)α=8%=x0,1x=8.103MKa=H+.FHF=8.10320,18.103=6,96.104

Đáp án A

Câu 2: Tính nồng độ ion H+ của dung dịch CH3COOH 0,1M, biết hằng số phân li của axit Ka= 1,75.10-5?

A. 2,32.10-3

B. 1,32.10-3

C. 2,52.10-3

D. 1,52.10-3

Hướng dẫn

Ta có:

                    CH3COOH   CH3COO     +  H+

Ban đầu:       0,1                       0                     0

Phân li:          x                         x                      x

Cân bằng:  0,1 – x                     x                      x (M)

Ka=H+CH3COOCH3COOH1,75.105=x20,1x

Vì CH3COOH  là axit yếu → x << 0,1→  0,1−x ≈ 0,1

1,75.105=x20,1x=1,32.103

Vậy [H+]=1,32.10-3M

Đáp án B

Câu 3: Cho dung dịch HCOOH 0,1M ở 25 có độ điện li là 4,3%. Tính hằng số phần li của HCOOH là:

A. 1,932.10-4  

B. 1,732. 10-4 

C. 1,932. 10-3 

D. 1,732. 10-3  

Hướng dẫn

                HCOOHHCOO+H+Bd            0,1Pli             0,1α                                0,1α              0,1αCB     0,1.(1α)              0,1α              0,1αK=HCOO.H+HCOOH=(0,1.α)20,1.1α=0,1.(4,3%)214,3%=1,932.104

Đáp án A

Xem thêm tổng hợp công thức môn Hóa học lớp 11 đầy đủ và chi tiết khác:

Với công thức tính hằng số phân li axit Hóa học lớp 11 chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng nhớ toàn bộ các công thức tính hằng số phân li axit đó biết cách làm bài tập Hóa học 11. Mời các bạn đón xem:

Tổng hợp bởi: THPT Nguyễn Chí Thanh

Chuyên mục: Học Tốt, Lớp 11

Từ khóa tìm kiếm:
Công thức tính hằng số phân li axit hay nhất – Hóa học lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!