Học tốtLớp 11

Bài 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì

Giải SBT Hoá 11 Bài 29: Anken

Bài 29.1 trang 44 Sách bài tập Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì? Bài 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì (ảnh 1)

A. 2-đimetylpent-4-en.

Bạn đang xem: Bài 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì

B. 2,2-đimetylpent-4-en.

C. 4-đimetylpent-l-en.

D. 4,4-đimetylpent-l-en.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì (ảnh 1)

Tên: 4,4-đimetylpent-l-en.

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 29.2 trang 44 sbt Hóa 11: Hợp chất sau có tên là gì?…

Bài 29.3 trang 44 sbt Hóa 11: Nhận xét sau đây là sai? 1. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n

Bài 29.4 trang 44 sbt Hóa 11: Hợp chất 2,4-đimetylhex-1-en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây?…

Bài 29.5 trang 45 sbt Hóa 11: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào cho dưới đây là thuận tiện nhất?…

Bài 29.6 trang 45 sbt Hóa 11: Chất X có công thức phân tử C4H8. X có thể làm mất màu dung dịch brom…

Bài 29.7 trang 45 sbt Hóa 11: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí: etan,…

Bài 29.8 trang 45 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken. Khối lượng hỗn hợp A là 9 gam…

Bài 29.9 trang 45 sbt Hóa 11:  0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 12,5%…

Bài 29.10 trang 45 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5…

Bài 29.11 trang 45 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của A đối với hiđro là 6,0…

Bài 29.12 trang 46 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng…

Bài 29.13 trang 46 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken…

Bài 29.14 trang 46 sbt Hóa 11: Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken…

Với giải bài 29.1 trang 44 sbt Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:

Tổng hợp bởi: THPT Nguyễn Chí Thanh

Chuyên mục: Học Tốt, Lớp 11

Từ khóa tìm kiếm:
Bài 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11: Hợp chất sau có tên là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!