Văn bản - Biểu mẫu

Văn bản - Biểu mẫu

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Văn bản - Biểu mẫu

Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
Quốc hội Luật: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
13:14, 06/12/2016
pdf
1262.0Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: Số 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC
HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ VỀ THỰC HIỆN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM 2020-2021
09:17, 26/11/2016
pdf
4962.5Kb
Bộ Nội Vụ Thông tư: Số: 11/2014/TT-BNV
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
08:29, 26/11/2016
pdf
277.3Kb
Bộ GD&ĐT Thông tư liên tịch: Số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
08:15, 24/11/2016
pdf
331.4Kb
Bộ GD&ĐT Thông tư: Số: 28 /2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
09:43, 21/11/2016
pdf
154.2Kb
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Thông tư: Số: 41/2014/TT-BTNMT
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC, PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC
15:34, 16/11/2016
pdf
247.0Kb
Bộ Nội Vụ Thông tư: Số: 07/2005/TT-BNV
THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
15:29, 16/11/2016
pdf
199.8Kb
Bộ tài chính Thông tư: 97/2010/TT-BTC
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
15:27, 16/11/2016
pdf
267.6Kb
Sở GDĐT TP.HCM Quyết định: 1524/QĐ-GDĐT-TC
QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động trợ lý thanh niên các trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục thường xuyên
04:22, 11/11/2014
pdf
378.5Kb
Chính phủ Quyết định: 13/2013/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH, HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ
04:08, 11/11/2014
pdf
465.3Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: 1649/ GDĐT-HSSV
Về hướng dẫn thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ
04:07, 11/11/2014
pdf
361.4Kb
Bộ GD&ĐT Thông tư: 28 /2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
03:51, 11/11/2014
pdf
389.7Kb
Chính phủ Quyết định: 61/2005/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH, HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, DẠY NGHỀ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
03:50, 11/11/2014
pdf
330.8Kb
Bộ GD&ĐT Văn bản hướng dẫn - triển khai: 8499/BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
03:48, 11/11/2014
pdf
335.5Kb
Bộ GD&ĐT Văn bản trả lời: 6120/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
03:47, 11/11/2014
pdf
505.7Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: 3884/GDĐT-TC
Về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
03:43, 11/11/2014
pdf
916.6Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: 2980 /GDĐT-TC
Về thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
03:41, 11/11/2014
pdf
328.8Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: 839/GDĐT-TC
Về hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
03:30, 11/11/2014
pdf
387.1Kb
Sở GDĐT TP.HCM Văn bản hướng dẫn - triển khai: 15/GDĐT - TC
Về triển khai thực hiện Thông tư số 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
03:28, 11/11/2014
pdf
2314.8Kb
Bộ GD&ĐT Thông tư liên tịch: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP
02:43, 11/11/2014
no
0.0Kb
Nhà trường Mẫu Đơn - Văn bản: 02-MĐ/NCT
MẪU ĐƠN XIN HỌC THÊM
09:18, 30/10/2014
pdf
43.4Kb
Nhà trường Mẫu Đơn - Văn bản: 01-MĐ/NCT
MẪU ĐƠN CHẤM PHÚC KHẢO
06:20, 23/10/2014
pdf
64.1Kb
Chính phủ Quyết định: 65/2014/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
05:56, 23/10/2014
pdf
321.0Kb
Chính phủ Quyết định: 04/2013/TT-BGDĐT
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ngày ban hành: 21-02-2013.as dsahkdj
11:23, 18/02/2014
pdf
106.6Kb
Total: 24

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,113
  • Lượt truy cập: 5,663,585
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top