Tổ Toán

Tổ Toán

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Toán

docx HÌNH KHÔNG GIAN OXYZ Dung lượng: [12.9 Kb], Tải về [193]
16:40:03, 28/03/2020
LINK HỌC PHẦN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN OXYZ
docx LƯỢNG GIÁC LỚP 10 VÀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG OXY Dung lượng: [13.0 Kb], Tải về [297]
16:33:02, 28/03/2020
LINK HỌC PHẦN LƯỢNG GIÁC LỚP 10 VÀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG OXY
docx NGUYÊN HÀM Dung lượng: [12.9 Kb], Tải về [139]
16:29:29, 28/03/2020
LINK ÔN TẬP NGUYÊN HÀM
pdf PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Dung lượng: [286.3 Kb], Tải về [304]
16:28:05, 28/03/2020
docx SỐ PHỨC Dung lượng: [12.9 Kb], Tải về [138]
16:27:08, 28/03/2020
LINK HỌC PHẦN SỐ PHỨC
pdf TÌM TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC Dung lượng: [427.5 Kb], Tải về [499]
07:36:30, 23/03/2020
pdf PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRÊN TẬP SỐ PHỨC Dung lượng: [285.7 Kb], Tải về [210]
07:35:09, 23/03/2020
pdf BÀI 2: CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC Dung lượng: [343.6 Kb], Tải về [323]
08:58:25, 22/03/2020
pdf BÀI 1: SỐ PHỨC Dung lượng: [281.1 Kb], Tải về [247]
08:24:40, 22/03/2020
pdf ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN Dung lượng: [233.9 Kb], Tải về [172]
07:35:19, 22/03/2020
pdf HÀM SỐ LIÊN TỤC Dung lượng: [206.4 Kb], Tải về [333]
16:03:21, 18/03/2020
pdf BÀI 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Dung lượng: [290.1 Kb], Tải về [2969]
09:56:15, 18/03/2020
TÀI LIỆU HỌC TẬP
docx BÀI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG Dung lượng: [11.2 Kb], Tải về [440]
11:13:21, 27/02/2020
LINK HỌC BÀI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
pdf DẤU TAM THỨC VÀ MỘT SỐ VẬN DỤNG Dung lượng: [418.1 Kb], Tải về [458]
21:39:15, 24/02/2020
pdf TÍCH PHÂN Dung lượng: [596.8 Kb], Tải về [411]
11:30:29, 22/02/2020
PHẦN 1
pdf MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Dung lượng: [2182.5 Kb], Tải về [531]
22:45:20, 20/02/2020
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
docx LOP 10_PHUONG TRINH DUONG THANG Dung lượng: [11.0 Kb], Tải về [860]
17:41:49, 20/02/2020
docx LOP 11_GIOI HAN HAM SO Dung lượng: [11.0 Kb], Tải về [854]
17:41:00, 20/02/2020
docx LOP 12_PHUONG TRINH MAT PHANG Dung lượng: [11.8 Kb], Tải về [370]
16:51:49, 20/02/2020
pdf DE THPTQG 2019 Dung lượng: [1800.7 Kb], Tải về [427]
08:59:45, 26/10/2019
pdf DE THPTQG 2018 Dung lượng: [702.4 Kb], Tải về [256]
07:31:03, 26/10/2019
pdf DE THPTQG 2017 Dung lượng: [679.8 Kb], Tải về [242]
07:30:28, 26/10/2019
pdf De Toan 12 giua HK 1 nam 19-20 Dung lượng: [3473.6 Kb], Tải về [339]
08:21:32, 25/10/2019
pdf De Toan 12 HK 2 nam 18-19 Dung lượng: [1636.0 Kb], Tải về [384]
08:20:49, 25/10/2019
pdf De Toan 11 giua HK 1 nam 19-20 Dung lượng: [1268.4 Kb], Tải về [453]
08:19:56, 25/10/2019
pdf De Toan 11 HK 2 nam 18-19 Dung lượng: [1714.0 Kb], Tải về [591]
08:19:04, 25/10/2019
pdf De Toan 10 giua HK 1 nam 19-20 Dung lượng: [1969.6 Kb], Tải về [415]
08:17:49, 25/10/2019
pdf De Toan 10 HK 2 nam 18-19 Dung lượng: [1378.5 Kb], Tải về [538]
08:16:16, 25/10/2019
pdf Dap an Toan 12 HK2 17-18 trac nghiem Dung lượng: [10.7 Kb], Tải về [1054]
15:29:46, 19/04/2018
Đáp án KTTT Toán khối 12 HK2 năm học 2017-2018 phần Trắc Nghiệm
pdf Dap an Toan 12 HK2 17-18 tu luan Dung lượng: [18.7 Kb], Tải về [850]
15:22:53, 19/04/2018
Đáp án KTTT Toán khối 12 HK2 năm học 2017-2018 phần Tự Luận
Total: 143

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,039,146
  • Lượt truy cập: 4,958,139
  • Đang xem: 6 (6 khách)

Liên kết website

Top