Tổ Hóa

Tổ Hóa

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Hóa

doc Kiểm tra HK 2 - 2017: Các dạng câu hỏi tự luận (phần 1) Dung lượng: [103.0 Kb], Tải về [700]
05:33:08, 11/04/2017
pdf Ôn tập HK1-P5 (có đáp án) Dung lượng: [213.7 Kb], Tải về [705]
17:00:27, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P4 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [128.5 Kb], Tải về [550]
17:00:05, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P3 (có đáp án) Dung lượng: [130.0 Kb], Tải về [466]
16:59:42, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P2 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [147.4 Kb], Tải về [506]
16:59:11, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P1 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [126.4 Kb], Tải về [832]
16:58:34, 14/12/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 10 Dung lượng: [505.0 Kb], Tải về [1662]
15:06:20, 04/03/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 12 Dung lượng: [324.7 Kb], Tải về [1213]
15:05:47, 04/03/2016
doc Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 - khối 10 Dung lượng: [51.5 Kb], Tải về [940]
15:58:08, 29/11/2015
doc Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 - khối 11 Dung lượng: [24.0 Kb], Tải về [1091]
15:57:31, 29/11/2015
Total: 20

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,811,105
  • Lượt truy cập: 2,900,970
  • Đang xem: 8 (8 khách)

Liên kết website

Top