Tổ Hóa

Tổ Hóa

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Hóa

09:01:01, 07/04/2020
pdf TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2) Dung lượng: [152.6 Kb], Tải về [985]
09:27:22, 02/04/2020
docx Ôn tập KT giữa HK2 - Khối 12 Dung lượng: [38.8 Kb], Tải về [950]
07:29:20, 28/02/2020
docx Ôn tập KT giữa HK2 - Khối 11 Dung lượng: [78.9 Kb], Tải về [1219]
07:28:57, 28/02/2020
doc Ôn tập KT giữa HK2 - HÓa 10 Dung lượng: [264.0 Kb], Tải về [1463]
07:27:54, 28/02/2020
pdf Đề cương ôn tập HK1, Hóa 11 Dung lượng: [371.2 Kb], Tải về [1350]
06:37:19, 28/11/2019
pdf Đề ôn tập HK1 - Hóa 10 Dung lượng: [169.1 Kb], Tải về [1251]
06:32:47, 28/11/2019
pdf Thầy Tùng - Giải đề 4 - Khối 10 - Phần 1 Dung lượng: [792.9 Kb], Tải về [956]
05:44:49, 21/11/2019
pdf Thầy Tùng - Giải đề 3 - Khối 10 - Phần 1 Dung lượng: [790.2 Kb], Tải về [878]
05:44:12, 21/11/2019
pdf Thầy Tùng - Giải đề 2 - Khối 10 - Phần 1 Dung lượng: [839.9 Kb], Tải về [939]
06:11:10, 20/11/2019
pdf Hướng dẫn và đáp án BT este Dung lượng: [315.2 Kb], Tải về [900]
16:17:22, 31/08/2019
pdf Thầy Tùng - Hướng dẫn BT chủ đề 2 Dung lượng: [415.8 Kb], Tải về [781]
08:34:45, 31/08/2019
pdf Thầy Tùng - Hướng dẫn BT chủ đề 1 Dung lượng: [417.8 Kb], Tải về [896]
07:40:19, 24/08/2019
pdf Giải đề 4-2019 Dung lượng: [897.9 Kb], Tải về [1007]
06:18:38, 29/05/2019
pdf Giải đề 3-2019 Dung lượng: [1374.0 Kb], Tải về [986]
19:37:13, 28/05/2019
doc Hướng dẫn ôn tập thi lại môn Hóa 11 Dung lượng: [45.0 Kb], Tải về [1031]
07:15:48, 27/05/2019
doc Hướng dẫn ôn tập thi lại môn Hóa 10 Dung lượng: [236.0 Kb], Tải về [985]
07:15:07, 27/05/2019
pdf Giải đề 2-2019 Dung lượng: [1895.0 Kb], Tải về [1021]
05:07:17, 16/05/2019
pdf Giải đề 1-2019 Dung lượng: [2031.0 Kb], Tải về [1095]
05:06:46, 16/05/2019
16:02:03, 18/04/2019
03:53:14, 12/04/2019
pdf Đề cương ôn tập Hóa học 12 - HK2 - Năm học 2018-2019 Dung lượng: [281.3 Kb], Tải về [2228]
06:27:01, 09/04/2019
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 12 KHTN - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [244.5 Kb], Tải về [1520]
05:37:13, 19/11/2018
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 12 KHXH - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [243.0 Kb], Tải về [1144]
05:36:50, 19/11/2018
pdf Đề cương ôn tập Hóa học 12 - Năm học 2018-2019 Dung lượng: [335.1 Kb], Tải về [1659]
05:36:04, 19/11/2018
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 11 - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [190.1 Kb], Tải về [1620]
05:34:50, 19/11/2018
pdf Đề cương ôn tập Hóa học 11 - Năm học 2018-2019 Dung lượng: [135.9 Kb], Tải về [1468]
05:34:17, 19/11/2018
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 10 - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [206.5 Kb], Tải về [1580]
05:33:38, 19/11/2018
05:32:47, 19/11/2018
12:13:48, 29/03/2018
Total: 54

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,445,646
  • Lượt truy cập: 5,536,362
  • Đang xem: 4 (4 khách)

Liên kết website

Top