Tổ Hóa

Tổ Hóa

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Hóa

05:59:58, 02/12/2017
HỖ TRỢ ÔN TẬP HỌC KỲ 1, HÓA HỌC 12, NĂM HỌC 2017-2018
doc Kiểm tra HK 2 - 2017: Các dạng câu hỏi tự luận (phần 1) Dung lượng: [103.0 Kb], Tải về [817]
05:33:08, 11/04/2017
pdf Ôn tập HK1-P5 (có đáp án) Dung lượng: [213.7 Kb], Tải về [915]
17:00:27, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P4 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [128.5 Kb], Tải về [670]
17:00:05, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P3 (có đáp án) Dung lượng: [130.0 Kb], Tải về [576]
16:59:42, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P2 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [147.4 Kb], Tải về [592]
16:59:11, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P1 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [126.4 Kb], Tải về [1054]
16:58:34, 14/12/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 10 Dung lượng: [505.0 Kb], Tải về [1757]
15:06:20, 04/03/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 12 Dung lượng: [324.7 Kb], Tải về [1336]
15:05:47, 04/03/2016
doc Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 - khối 10 Dung lượng: [51.5 Kb], Tải về [1030]
15:58:08, 29/11/2015
Total: 20

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,889,169
  • Lượt truy cập: 3,048,601
  • Đang xem: 8 (8 khách)

Liên kết website

Top