Tổ Địa

Tổ Địa

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Địa

pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hìmh - Bài 37. Dung lượng: [2820.3 Kb], Tải về [904]
17:47:26, 02/05/2020
pdf Địa ly10 - Học trên truyền hình - Bài 36. Dung lượng: [1801.4 Kb], Tải về [867]
11:08:51, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 35. Dung lượng: [2688.5 Kb], Tải về [700]
11:07:14, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1699.1 Kb], Tải về [622]
11:06:04, 25/04/2020
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 35 Dung lượng: [1239.9 Kb], Tải về [841]
14:45:36, 17/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 32 Dung lượng: [1527.6 Kb], Tải về [862]
14:42:57, 17/04/2020
pdf Địa lý 12-Học trên truyền hình - Bài 31 Dung lượng: [1917.4 Kb], Tải về [989]
14:41:29, 17/04/2020
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1314.3 Kb], Tải về [887]
17:37:36, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 30. Dung lượng: [2597.8 Kb], Tải về [825]
17:35:57, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 29 Dung lượng: [337.6 Kb], Tải về [795]
17:34:39, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 28 Dung lượng: [1846.9 Kb], Tải về [895]
17:33:02, 09/04/2020
pdf Địa lý 10 - Bài 32 (tiết 2) - Học trên truyền hình.i Dung lượng: [971.7 Kb], Tải về [662]
22:02:37, 02/04/2020
Địa lí 10 - Bài 32 (tiết 2)
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27 Dung lượng: [1190.7 Kb], Tải về [958]
13:23:19, 02/04/2020
Địa lí 12 - Bài 27
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 26 Dung lượng: [1540.5 Kb], Tải về [871]
13:21:30, 02/04/2020
Đia lý 12 - Bài 26
22:04:09, 31/03/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 23 Dung lượng: [335.7 Kb], Tải về [795]
21:01:58, 31/03/2020
Địa lý 12- Bài 23
pdf Địa lí 12- Học trên truyền hình - Bài 24 Dung lượng: [403.6 Kb], Tải về [727]
22:52:15, 24/03/2020
pdf Địa lí 11 - Học trên Internet - Bài Trung Quốc (tiết 2,3) Dung lượng: [156.5 Kb], Tải về [604]
22:50:34, 24/03/2020
pdf Địa lí 10 - Học trên Internet - Bài 32 (tiết 1) Dung lượng: [355.7 Kb], Tải về [828]
22:47:56, 24/03/2020
pdf Địa lí 10 - Học trên Internet - Bài 31 Dung lượng: [308.0 Kb], Tải về [762]
22:46:24, 24/03/2020
pdf Địa lí 12 - Học trên truyền hình - Bài 22 Dung lượng: [436.0 Kb], Tải về [829]
23:04:30, 20/03/2020
Địa lí 12 - Bài 22
22:37:50, 20/03/2020
Địa 11-Bài Trung Quốc
06:57:39, 21/02/2020
Địa lí 11_bài Nhật, Trung Quốc
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 28 Dung lượng: [315.3 Kb], Tải về [1945]
06:44:48, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 28
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 27 Dung lượng: [325.8 Kb], Tải về [791]
06:43:23, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 27
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 26 Dung lượng: [337.9 Kb], Tải về [3486]
06:41:41, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 26
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 25 Dung lượng: [327.1 Kb], Tải về [1073]
06:39:53, 21/02/2020
Địa 12 bài 25
pdf HD ôn tập KT giữa HK II (19-20)_Địa lý Khối 12 Dung lượng: [343.1 Kb], Tải về [705]
18:49:58, 20/02/2020
pdf HD ôn tập KT giữa HK II (19-20)_Địa lý Khối 11 Dung lượng: [192.5 Kb], Tải về [871]
18:49:36, 20/02/2020
pdf HD ôn tập KT giữa HK II (19-20)_Địa lý Khối 10 Dung lượng: [266.0 Kb], Tải về [962]
18:49:12, 20/02/2020
Total: 36

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,445,826
  • Lượt truy cập: 5,536,548
  • Đang xem: 6 (6 khách)

Liên kết website

Top