Tổ Chuyên môn

Tổ Chuyên môn

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tổ Chuyên môn

pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hìmh - Bài 37. Dung lượng: [2820.3 Kb], Tải về [899]
17:47:26, 02/05/2020
pdf Bài: PHÒNG TRÁNH BOM ĐẠN_KHỐI 10_MÔN QUỐC PHÒNG Dung lượng: [3025.5 Kb], Tải về [5040]
09:32:09, 28/04/2020
pdf Địa ly10 - Học trên truyền hình - Bài 36. Dung lượng: [1801.4 Kb], Tải về [860]
11:08:51, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 35. Dung lượng: [2688.5 Kb], Tải về [696]
11:07:14, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1699.1 Kb], Tải về [620]
11:06:04, 25/04/2020
pdf HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN Dung lượng: [412.3 Kb], Tải về [1090]
21:32:21, 19/04/2020
BÀI HỌC HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN HỔ TRỢ HS HỌC TRỰC TUYẾN.
pdf ĐỀ ÔN CHƯƠNG CÁC ĐL BẢO TOÀN Dung lượng: [167.5 Kb], Tải về [1320]
08:26:51, 19/04/2020
ĐỀ TN ÔN TẬP CÁC ĐL BẢO TOÀN HỔ TRỢ CÁC HS HỌC TRỰC TUYẾN
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 35 Dung lượng: [1239.9 Kb], Tải về [837]
14:45:36, 17/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 32 Dung lượng: [1527.6 Kb], Tải về [858]
14:42:57, 17/04/2020
pdf Địa lý 12-Học trên truyền hình - Bài 31 Dung lượng: [1917.4 Kb], Tải về [985]
14:41:29, 17/04/2020
pdf ĐỀ KIỂM TRA THƯ SÓNG ÁNH SÁNG Dung lượng: [127.4 Kb], Tải về [1009]
18:08:46, 14/04/2020
ĐỀ KIỂM TRA THỬ CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG GIÚP CÁC EM HỌC TRỰC TUYẾN.
pdf BÀI TẬP ÔN DAO ĐỘNG ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG 4 Dung lượng: [221.7 Kb], Tải về [1012]
12:19:01, 10/04/2020
BÀI TẬP ÔN HỔ TRỢ CÁC EM HỌC TRỰC TUYẾN.
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1314.3 Kb], Tải về [882]
17:37:36, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 30. Dung lượng: [2597.8 Kb], Tải về [820]
17:35:57, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 29 Dung lượng: [337.6 Kb], Tải về [789]
17:34:39, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 28 Dung lượng: [1846.9 Kb], Tải về [889]
17:33:02, 09/04/2020
rar DE CUONG -KHOI 12 Dung lượng: [37.3 Kb], Tải về [931]
19:37:47, 08/04/2020
Giai đoạn lịch sử Việt Nam ( 1954-2000)
09:01:01, 07/04/2020
pdf Địa lý 10 - Bài 32 (tiết 2) - Học trên truyền hình.i Dung lượng: [971.7 Kb], Tải về [659]
22:02:37, 02/04/2020
Địa lí 10 - Bài 32 (tiết 2)
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27 Dung lượng: [1190.7 Kb], Tải về [952]
13:23:19, 02/04/2020
Địa lí 12 - Bài 27
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 26 Dung lượng: [1540.5 Kb], Tải về [866]
13:21:30, 02/04/2020
Đia lý 12 - Bài 26
pdf TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2) Dung lượng: [152.6 Kb], Tải về [981]
09:27:22, 02/04/2020
pdf BÀI CƠ NĂNG-BÀI TẬP BẢO TOÀN. Dung lượng: [268.0 Kb], Tải về [1609]
11:07:27, 01/04/2020
BÀ HỌC GIÚP CÁC EM HỌC TRỰC TUYẾN
pdf BÀI LỰC LO-REN-XƠ Dung lượng: [232.7 Kb], Tải về [1103]
11:03:02, 01/04/2020
BÀI HỌC GIÚP CÁC EM HỌC TRỰC TUYẾN.
22:04:09, 31/03/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 23 Dung lượng: [335.7 Kb], Tải về [790]
21:01:58, 31/03/2020
Địa lý 12- Bài 23
pdf ĐÁP ÁN CHO BÀI TẬP SỐ 3 ÔN SÓNG ÁNH SÁNG Dung lượng: [182.8 Kb], Tải về [1259]
14:48:31, 31/03/2020
pdf BÀI TÁN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG Dung lượng: [405.1 Kb], Tải về [1323]
10:21:11, 31/03/2020
BÀI LÝ THUYẾT HỔ TRỢ CÁC EM HỌC TRỰC TUYẾN
docx HÌNH KHÔNG GIAN OXYZ Dung lượng: [12.9 Kb], Tải về [985]
16:40:03, 28/03/2020
LINK HỌC PHẦN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN OXYZ
docx LƯỢNG GIÁC LỚP 10 VÀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG OXY Dung lượng: [13.0 Kb], Tải về [834]
16:33:02, 28/03/2020
LINK HỌC PHẦN LƯỢNG GIÁC LỚP 10 VÀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG OXY
Total: 351

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,443,140
  • Lượt truy cập: 5,533,458
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top