ĐỀ - ĐÁP ÁN - ĐIỂM THI HK 2_2019-2020

ĐỀ - ĐÁP ÁN - ĐIỂM THI HK 2_2019-2020

180109/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tin nhà trường

ĐỀ - ĐÁP ÁN - ĐIỂM THI HK 2_2019-2020

17:35:41, 19/06/2020 Print

MÔN GDCD

ĐỀ MÔN GDCD KHỐI 10_MĐ 231            ĐÁP ÁN MÔN GDCD KHỐI 10

ĐỀ MÔN GDCD KHỐI 11_MĐ 421                 ĐÁP ÁN MÔN GDCD KHỐI 11

ĐỀ MÔN GDCD KHỐI 12_MĐ 321            ĐÁP ÁN MÔN GDCD KHỐI 12

 

MÔN LÝ

ĐỀ MÔN  KHỐI 10 KHTN                        ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 10 KHTN (điều chỉnh)

ĐỀ MÔN  KHỐI 10 KHXH                        ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 10 KHXH (điều chỉnh)

ĐỀ MÔN  KHỐI 11 KHTN                        ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 11 KHTN (điều chỉnh)

ĐỀ MÔN  KHỐI 11 KHXH                        ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 11 KHXH (điều chỉnh)

ĐỀ MÔN  KHỐI 12 KHTN_MĐ 126         ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 12 KHTN (điều chỉnh)

ĐỀ MÔN  KHỐI 12 KHXH_MĐ 216         ĐÁP ÁN MÔN  KHỐI 12 KHXH (điều chỉnh)

 

MÔN ĐỊA

ĐỀ MÔN ĐỊA KHỐI 10_MĐ 269                    ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA KHỐI 10

ĐỀ MÔN ĐỊA KHỐI 11_MĐ 257                           ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA KHỐI 11

ĐỀ MÔN ĐỊA KHỐI 12_MĐ 246                    ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA KHỐI 12                

 

MÔN VĂN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI 10

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI 11

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI 12

 

MÔN SINH

ĐỀ MÔN SINH KHỐI 10_MĐ 097                   ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI 10

ĐỀ MÔN SINH KHỐI 11_MĐ 145                   ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI 11

ĐỀ MÔN SINH KHỐI 12_KHTN_MĐ 152       ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI 12_KHTN

ĐỀ MÔN SINH KHỐI 12_KHXH_MĐ 572       ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI 12_KHXH                

 

MÔN TOÁN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 10

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 11

ĐỀ MÔN TOÁN KHỐI 12_MĐ 132                 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 12

                                                                                    

MÔN SỬ

ĐỀ MÔN SỬ KHỐI 10_MĐ 132                       ĐÁP ÁN MÔN SỬ KHỐI 10

ĐỀ MÔN SỬ KHỐI 11_MĐ 132                       ĐÁP ÁN MÔN SỬ KHỐI 11

ĐỀ MÔN SỬ KHỐI 12_MĐ 132                       ĐÁP ÁN MÔN SỬ KHỐI 12

                                                                                    

MÔN HÓA

ĐỀ MÔN HÓA KHỐI 10                                 ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI 10

ĐỀ MÔN HÓA KHỐI 11_KHTN                     ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI 11_KHTN

ĐỀ MÔN HÓA KHỐI 11_KHXH                     ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI 11_KHXH

ĐỀ MÔN HÓA KHỐI 11_KHTN_MĐ 132      ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI 12_KHTN

ĐỀ MÔN HÓA KHỐI 11_KHXH_MĐ 134      ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI 12_KHXH

                        

MÔN ANH

ĐỀ MÔN ANH KHỐI 10_MĐ 132                 ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI 10

ĐỀ MÔN ANH KHỐI 11_MĐ 135                 ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI 11

ĐỀ MÔN ANH KHỐI 12_MĐ 132                 ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI 12 (điều chỉnh)

 

 

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,176
  • Lượt truy cập: 5,663,648
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top