Tin giáo dục

Tin giáo dục

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Tin giáo dục

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT

07/09/2020
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Số: 26/2020/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

THÔNG BÁO

06/02/2020
THÔNG BÁO

Chi tiết

Total: 73

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,403
  • Lượt truy cập: 5,663,875
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top