Khối 12

Khối 12

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Khối 12

pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 35. Dung lượng: [2688.5 Kb], Tải về [857]
11:07:14, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1699.1 Kb], Tải về [751]
11:06:04, 25/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 32 Dung lượng: [1527.6 Kb], Tải về [1052]
14:42:57, 17/04/2020
pdf Địa lý 12-Học trên truyền hình - Bài 31 Dung lượng: [1917.4 Kb], Tải về [1205]
14:41:29, 17/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 30. Dung lượng: [2597.8 Kb], Tải về [980]
17:35:57, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 29 Dung lượng: [337.6 Kb], Tải về [982]
17:34:39, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 28 Dung lượng: [1846.9 Kb], Tải về [1086]
17:33:02, 09/04/2020
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 27 Dung lượng: [1190.7 Kb], Tải về [1147]
13:23:19, 02/04/2020
Địa lí 12 - Bài 27
pdf Địa lý 12 - Học trên truyền hình - Bài 26 Dung lượng: [1540.5 Kb], Tải về [1032]
13:21:30, 02/04/2020
Đia lý 12 - Bài 26
22:04:09, 31/03/2020
pdf Địa lý 12 - Hướng dẫn tự học - Bài 23 Dung lượng: [335.7 Kb], Tải về [982]
21:01:58, 31/03/2020
Địa lý 12- Bài 23
pdf Địa lí 12- Học trên truyền hình - Bài 24 Dung lượng: [403.6 Kb], Tải về [875]
22:52:15, 24/03/2020
pdf Địa lí 12 - Học trên truyền hình - Bài 22 Dung lượng: [436.0 Kb], Tải về [973]
23:04:30, 20/03/2020
Địa lí 12 - Bài 22
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 28 Dung lượng: [315.3 Kb], Tải về [2117]
06:44:48, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 28
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 27 Dung lượng: [325.8 Kb], Tải về [932]
06:43:23, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 27
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 26 Dung lượng: [337.9 Kb], Tải về [3764]
06:41:41, 21/02/2020
Địa lí 12_Bài 26
pdf Hướng dẫn học Địa lí 12_Bài 25 Dung lượng: [327.1 Kb], Tải về [1215]
06:39:53, 21/02/2020
Địa 12 bài 25
pdf HD ôn tập KT giữa HK II (19-20)_Địa lý Khối 12 Dung lượng: [343.1 Kb], Tải về [842]
18:49:58, 20/02/2020
pdf Hướng dẫn học Địa Lý 12_Bài 23 Dung lượng: [321.6 Kb], Tải về [726]
17:51:04, 20/02/2020
pdf Hướng dẫn học Địa Lý 12_Bài 21 Dung lượng: [320.5 Kb], Tải về [1071]
17:49:58, 20/02/2020
pdf ÔN THI HK I_MÔN ĐỊA_KHỐI 12_2014-2015 Dung lượng: [95.6 Kb], Tải về [2028]
08:58:09, 28/11/2014
Total: 21

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,197
  • Lượt truy cập: 5,663,669
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top