Khối 12

Khối 12

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Khối 12

09:01:01, 07/04/2020
pdf TÓM TẮT LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM (CHỦ ĐỀ 1 - HK2) Dung lượng: [152.6 Kb], Tải về [1182]
09:27:22, 02/04/2020
docx Ôn tập KT giữa HK2 - Khối 12 Dung lượng: [38.8 Kb], Tải về [1109]
07:29:20, 28/02/2020
pdf Hướng dẫn và đáp án BT este Dung lượng: [315.2 Kb], Tải về [1074]
16:17:22, 31/08/2019
pdf Giải đề 4-2019 Dung lượng: [897.9 Kb], Tải về [1166]
06:18:38, 29/05/2019
pdf Giải đề 3-2019 Dung lượng: [1374.0 Kb], Tải về [1138]
19:37:13, 28/05/2019
pdf Giải đề 2-2019 Dung lượng: [1895.0 Kb], Tải về [1175]
05:07:17, 16/05/2019
pdf Giải đề 1-2019 Dung lượng: [2031.0 Kb], Tải về [1237]
05:06:46, 16/05/2019
pdf Đề cương ôn tập Hóa học 12 - HK2 - Năm học 2018-2019 Dung lượng: [281.3 Kb], Tải về [2368]
06:27:01, 09/04/2019
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 12 KHTN - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [244.5 Kb], Tải về [1665]
05:37:13, 19/11/2018
pdf Đề thi học kỳ I - Khối 12 KHXH - Năm học 2017-2018 Dung lượng: [243.0 Kb], Tải về [1272]
05:36:50, 19/11/2018
pdf Đề cương ôn tập Hóa học 12 - Năm học 2018-2019 Dung lượng: [335.1 Kb], Tải về [1837]
05:36:04, 19/11/2018
12:13:48, 29/03/2018
16:04:41, 24/03/2018
pdf Hỗ trợ ôn tập kiểm tra giữa HK2 - 2018 Dung lượng: [297.1 Kb], Tải về [1463]
17:35:56, 27/02/2018
pdf HỖ TRỢ ÔN TẬP HỌC KỲ 1, HÓA HỌC 12, NĂM HỌC 2017-2018 Dung lượng: [424.2 Kb], Tải về [2116]
05:59:58, 02/12/2017
HỖ TRỢ ÔN TẬP HỌC KỲ 1, HÓA HỌC 12, NĂM HỌC 2017-2018
doc Kiểm tra HK 2 - 2017: Các dạng câu hỏi tự luận (phần 1) Dung lượng: [103.0 Kb], Tải về [2178]
05:33:08, 11/04/2017
pdf Ôn tập HK1-P5 (có đáp án) Dung lượng: [213.7 Kb], Tải về [2359]
17:00:27, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P4 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [128.5 Kb], Tải về [2228]
17:00:05, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P3 (có đáp án) Dung lượng: [130.0 Kb], Tải về [2174]
16:59:42, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P2 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [147.4 Kb], Tải về [1983]
16:59:11, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P1 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [126.4 Kb], Tải về [2957]
16:58:34, 14/12/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 12 Dung lượng: [324.7 Kb], Tải về [3020]
15:05:47, 04/03/2016
pdf Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 - khối 12 Dung lượng: [358.3 Kb], Tải về [4217]
15:56:38, 29/11/2015
pdf Đề cương ôn tập kiểm tra giữa HK1 Dung lượng: [216.7 Kb], Tải về [4322]
19:03:40, 26/09/2015
Total: 25

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,189
  • Lượt truy cập: 5,663,661
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top