Khối 12

Khối 12

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Khối 12

doc Kiểm tra HK 2 - 2017: Các dạng câu hỏi tự luận (phần 1) Dung lượng: [103.0 Kb], Tải về [707]
05:33:08, 11/04/2017
pdf Ôn tập HK1-P5 (có đáp án) Dung lượng: [213.7 Kb], Tải về [709]
17:00:27, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P4 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [128.5 Kb], Tải về [555]
17:00:05, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P3 (có đáp án) Dung lượng: [130.0 Kb], Tải về [475]
16:59:42, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P2 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [147.4 Kb], Tải về [509]
16:59:11, 14/12/2016
pdf Ôn tập HK1-P1 (có đáp án) 2016 (mới) Dung lượng: [126.4 Kb], Tải về [840]
16:58:34, 14/12/2016
pdf Ôn tập giữa học kỳ 2, khối 12 Dung lượng: [324.7 Kb], Tải về [1217]
15:05:47, 04/03/2016
pdf Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 - khối 12 Dung lượng: [358.3 Kb], Tải về [2013]
15:56:38, 29/11/2015
pdf Đề cương ôn tập kiểm tra giữa HK1 Dung lượng: [216.7 Kb], Tải về [2560]
19:03:40, 26/09/2015
Total: 9

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,814,560
  • Lượt truy cập: 2,905,591
  • Đang xem: 13 (13 khách)

Liên kết website

Top