Khối 10

Khối 10

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Khối 10

pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hìmh - Bài 37. Dung lượng: [2820.3 Kb], Tải về [1103]
17:47:26, 02/05/2020
pdf Địa ly10 - Học trên truyền hình - Bài 36. Dung lượng: [1801.4 Kb], Tải về [1058]
11:08:51, 25/04/2020
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 35 Dung lượng: [1239.9 Kb], Tải về [1020]
14:45:36, 17/04/2020
pdf Địa lý 10 - Học trên truyền hình - Bài 33. Dung lượng: [1314.3 Kb], Tải về [1082]
17:37:36, 09/04/2020
pdf Địa lý 10 - Bài 32 (tiết 2) - Học trên truyền hình.i Dung lượng: [971.7 Kb], Tải về [793]
22:02:37, 02/04/2020
Địa lí 10 - Bài 32 (tiết 2)
pdf Địa lí 10 - Học trên Internet - Bài 32 (tiết 1) Dung lượng: [355.7 Kb], Tải về [1009]
22:47:56, 24/03/2020
pdf Địa lí 10 - Học trên Internet - Bài 31 Dung lượng: [308.0 Kb], Tải về [904]
22:46:24, 24/03/2020
pdf HD ôn tập KT giữa HK II (19-20)_Địa lý Khối 10 Dung lượng: [266.0 Kb], Tải về [1111]
18:49:12, 20/02/2020
pdf Hướng dẫn học Địa Lý 10_Bài 31-32-33-34 Dung lượng: [1218.9 Kb], Tải về [932]
17:48:54, 20/02/2020
pdf ÔN THI HK I_MÔN ĐỊA_KHỐI 10_2014-2015 Dung lượng: [151.7 Kb], Tải về [8925]
08:58:41, 28/11/2014
Total: 10

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,213
  • Lượt truy cập: 5,663,685
  • Đang xem: 11 (11 khách)

Liên kết website

Top