GV

GV

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

GV

 • 1 HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2
  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2

  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2

 • 2 HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1
  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1

  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1

 • 3 TỔ SINH
  TỔ SINH

  TỔ SINH

 • 4 TỔ ANH VĂN
  TỔ ANH VĂN

  TỔ ANH VĂN

 • 5 BAN LÃNH ĐẠO
  BAN LÃNH ĐẠO

  BAN LÃNH ĐẠO

 • 6 TỔ NGỮ VĂN
  TỔ NGỮ VĂN

  TỔ NGỮ VĂN

 • 7 TỔ TD-QP
  TỔ TD-QP

  TỔ TD-QP

 • 8 TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ
  TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

  TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

 • 9 TỔ GDCD
  TỔ GDCD

  TỔ GDCD

 • 10 TỔ SỬ
  TỔ SỬ

  TỔ SỬ

 • 11 Tổ Văn Phòng
  Tổ Văn Phòng

  Tổ Văn Phòng

 • 12 Tổ Toán
  Tổ Toán

  Tổ Toán

 • 13 Tổ Lý
  Tổ Lý

  Tổ Lý

 • 14 Tổ Địa lý
  Tổ Địa lý

  Tổ Địa lý

 • 15 Tổ Tin học
  Tổ Tin học

  Tổ Tin học

 • 16 BCH Công Đoàn 2017-2022
  BCH Công Đoàn 2017-2022

  BCH Công Đoàn 2017-2022

 • 17 Tổ Hóa học
  Tổ Hóa học

  Tổ Hóa học

Total: 17

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

 • Lượt ghé thăm: 3,548,145
 • Lượt truy cập: 5,663,617
 • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top