Giới thiệu

Giới thiệu

95799/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ TDTT - Quốc Phòng trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Thầy Trần Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Văn Hải, Cô Phạm Thị Thiên Hương, Cô Trần Thị Thanh Vân, Thầy Lê Thành Công

Thầy Nguyễn Tấn Tư (Tổ Trưởng), Thầy Tiết Long Hậu

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,042
  • Lượt truy cập: 5,663,514
  • Đang xem: 4 (4 khách)

Liên kết website

Top