Giới thiệu

Giới thiệu

57999/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sử trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Năm học 2013 - 2014)

Cô Lê Thị Hải Bình, Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Cô Vũ Thanh Hà, Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Thầy Lê Văn Huấn (Tổ Trưởng)

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,814,470
  • Lượt truy cập: 2,905,492
  • Đang xem: 7 (7 khách)

Liên kết website

Top