Giới thiệu

Giới thiệu

96559/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sử trường THPT Nguyễn Chí Thanh

 

Cô Nguyễn Thụy Hải Yến, Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Tổ Trưởng), Thầy Phạm Lương Quý (Nguyên P.HT) Cô Vũ Thanh Hà,

Cô Trần Thị Huyền, Cô Lê Thị Hải Bình 

 

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,275
  • Lượt truy cập: 5,663,747
  • Đang xem: 19 (19 khách)

Liên kết website

Top