Giới thiệu

Giới thiệu

132779/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Văn trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Thầy Nguyễn Hữu Sơn, Cô Lê Thị Ngọc Dung, Cô Trần Thị Kim Ngân, Cô Vũ Thị Bích, Thầy Nguyễn Công Bàng (Tổ Trưởng)

Cô Lê Thị Thanh Bình, Cô Nguyễn Minh Thư, Cô Phạm Thị Thanh Quý, Thầy Phăm Chăm (P.HT), Cô Phạm Thị Hà, Cô Trịnh Thị Hưng

 

Thầy Nguyễn Hữu Sơn, Cô Lê Thị Thanh Bình, Cô Lê Thị Lệ, Cô Nguyễn Minh Thư, Cô Nguyễn Xuân Phương,

Thầy Nguyễn Công Bàng, Cô Trần Thị Dần (Tổ Trưởng), Cô Phạm Thị Thanh Quý, Cô Vũ Thị Bích,

Cô Lê Thị Thái Long

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,085
  • Lượt truy cập: 5,663,557
  • Đang xem: 4 (4 khách)

Liên kết website

Top