Giới thiệu

Giới thiệu

64839/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Năm học 2013 - 2014)

Thầy Lê Đình Hưng, Cô Phạm Thị Hạ Quyên, Thầy Nguyễn Hoàng Quý, Thầy Phạm Khắc Minh (Tổ Trưởng), Thầy Lê Văn Tặng

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 2,176,299
  • Lượt truy cập: 3,555,962
  • Đang xem: 4 (4 khách)

Liên kết website

Top