Giới thiệu

Giới thiệu

61719/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Năm học 2013 - 2014)

Thầy Lê Đình Hưng, Cô Phạm Thị Hạ Quyên, Thầy Nguyễn Hoàng Quý, Thầy Phạm Khắc Minh (Tổ Trưởng), Thầy Lê Văn Tặng

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 2,042,634
  • Lượt truy cập: 3,332,034
  • Đang xem: 7 (7 khách)

Liên kết website

Top