Giới thiệu

Giới thiệu

98959/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh

 

Thầy Lê Đình Hưng, Cô Phạm Thị Hạ Quyên, Thầy Nguyễn Hoàng Quý, Thầy Phạm Khắc Minh (Tổ Trưởng), Thầy Lê Văn Tặng

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,171
  • Lượt truy cập: 5,663,643
  • Đang xem: 5 (5 khách)

Liên kết website

Top