Giới thiệu

Giới thiệu

54279/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Năm học 2013 - 2014)

Thầy Lê Đình Hưng, Cô Phạm Thị Hạ Quyên, Thầy Nguyễn Hoàng Quý, Thầy Phạm Khắc Minh (Tổ Trưởng), Thầy Lê Văn Tặng

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,763,332
  • Lượt truy cập: 2,819,078
  • Đang xem: 9 (9 khách)

Liên kết website

Top