Giới thiệu

Giới thiệu

77419/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Lý trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Năm học 2013 - 2014)

Thầy Mai Đình Sang, Thầy Trương Thọ, Thầy Thái Bảo Thuận (Tổ Trưởng), Thầy Lê Văn Hóa, Cô Nguyễn Hồng Nhung,

Cô Võ Thị Phương Dung, Cô Đinh Thị Minh Phương, Cô Nguyễn Thị Quý, Cô Nguyễn Thị Thu Hòa, Thầy Nguyễn Văn Giáp,

Thầy Hoàng Hồng Quang, Thầy An Văn Mỹ

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,814,467
  • Lượt truy cập: 2,905,489
  • Đang xem: 7 (7 khách)

Liên kết website

Top