Giới thiệu

Giới thiệu

181999/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Giới thiệu

Tổ Toán trường THPT Nguyễn Chí Thanh

 

Chú thích: (Từ trái sang phải)

Thầy Tôn Thấy Tứ, Thầy Trần Đức Hạnh, Thầy Thân Trọng Liêm, Thầy Cao Nguyên Hoàng, Cô Huỳnh Thị Dung,

Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng, Cô Tào Thị Kim, Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân, Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Cô Nguyễn Thị Mai An,

Cô Nguyễn Thị Nga, Thầy Nguyễn Bá Chiêu (Tổ Trưởng), Thầy Đặng Minh Đức, Thầy Vũ Văn Thiện, Thầy Trần Ngọc Hiếu,

Thầy Phan Văn Hải

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 3,548,098
  • Lượt truy cập: 5,663,570
  • Đang xem: 4 (4 khách)

Liên kết website

Top