Đề tuyển sinh ĐH-CĐ

Đề tuyển sinh ĐH-CĐ

19/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Đề tuyển sinh ĐH-CĐ

pdf ĐỀ TS ĐẠI HỌC MÔN HÓA - KHỐI B - NĂM 2012 Dung lượng: [303.2 Kb], Tải về [754]
03:40:51, 15/12/2014
pdf ĐỀ TS ĐẠI HỌC MÔN HÓA - KHỐI A - NĂM 2012 Dung lượng: [314.3 Kb], Tải về [679]
03:40:27, 15/12/2014
pdf ĐÁP ÁN ĐỀ TSĐH MÔN HÓA_KHỐI B_NĂM 2011 Dung lượng: [132.5 Kb], Tải về [639]
16:35:39, 27/11/2014
pdf ĐỀ TSĐH MÔN HÓA_KHỐI A_NĂM 2011 Dung lượng: [276.4 Kb], Tải về [617]
23:18:39, 21/11/2014
pdf Đáp án đề TSĐH môn Hóa_Khối A_năm 2010 Dung lượng: [154.9 Kb], Tải về [673]
13:27:14, 10/11/2014
pdf De TSDH Mon Hoa - Khối A nam 2010 Dung lượng: [288.8 Kb], Tải về [671]
23:44:04, 07/11/2014
Total: 6

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,760,364
  • Lượt truy cập: 2,814,078
  • Đang xem: 10 (10 khách)

Liên kết website

Top