Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

56729439/10

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp.HCM

Lịch sử 25 năm phát triển

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh được thành lập vào tháng 8 năm 1988 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của một phần học sinh quận Tân Bình, một địa bàn có tốc độ phát triển dân cư hết sức nhanh chóng lúc bấy giờ. Khi mới thành lập, địa điểm nhà trường nằm tạm trong một khu vực doanh trại quân đội (hiện nay là khuôn viên của trường THCS Hoàng Hoa Thám).

Chi tiết

Hình ảnh

 • 1 HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2
  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2

  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-2

 • 2 HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1
  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1

  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM-1

 • 3 TỔ SINH
  TỔ SINH

  TỔ SINH

 • 4 TỔ ANH VĂN
  TỔ ANH VĂN

  TỔ ANH VĂN

 • 5 BAN LÃNH ĐẠO
  BAN LÃNH ĐẠO

  BAN LÃNH ĐẠO

 • 6 TỔ NGỮ VĂN
  TỔ NGỮ VĂN

  TỔ NGỮ VĂN

 • 7 TỔ TD-QP
  TỔ TD-QP

  TỔ TD-QP

 • 8 TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ
  TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

  TỔ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

 • 9 TỔ GDCD
  TỔ GDCD

  TỔ GDCD

 • 10 TỔ SỬ
  TỔ SỬ

  TỔ SỬ

 • 11 Tổ Văn Phòng
  Tổ Văn Phòng

  Tổ Văn Phòng

 • 12 Tổ Toán
  Tổ Toán

  Tổ Toán

 • 13 Tổ Lý
  Tổ Lý

  Tổ Lý

 • 14 Tổ Địa lý
  Tổ Địa lý

  Tổ Địa lý

 • 15 Tổ Tin học
  Tổ Tin học

  Tổ Tin học

 • 16 BCH Công Đoàn 2017-2022
  BCH Công Đoàn 2017-2022

  BCH Công Đoàn 2017-2022

Tất cả

Tổ Chuyên môn

Bộ đếm truy cập

 • Lượt ghé thăm: 3,581,321
 • Lượt truy cập: 5,703,557
 • Đang xem: 6 (6 khách)

Liên kết website

Top